Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330597 nr. 280

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 280 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 13 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Rijk de komende jaren de volgende onderdelen van de AWBZ, persoonlijke verzorging en begeleiding, evenals hulp bij het huishouden zal overhevelen naar gemeenten;

constaterende dat deze decentralisaties gepaard gaan met bezuinigingen van 25% respectievelijk 75%;

overwegende dat veel gemeenten zich nu al aan het voorbereiden zijn op financieel zwaardere jaren;

overwegende dat gemeenten niet voor een onmogelijke opgave kunnen worden geplaatst;

overwegende dat gemeenten hebben aangeboden om binnen bestaande financiële kaders mee te denken over de toekomst van extramurale en maatschappelijke zorg in het perspectief van de totale zorg;

verzoekt de regering, zoals afgesproken in het bestuursakkoord met gemeenten in gesprek te blijven over verantwoorde decentralisatie van onderdelen van de AWBZ en bijbehorende middelen, zodat de kwaliteit van zorg gewaarborgd kan blijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber