30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 274 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK

Voorgesteld 22 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet-Rutte II voorstelt voor nieuwe cliënten/herindicaties vanaf 2016 de aanspraak voor ouderen (V&V) en verstandelijk gehandicapten op zorgzwaartepakket (zzp) 4 en zzp's met een vergelijkbare zorgzwaarte in de gehandicaptenzorg af te schaffen;

constaterende dat dit verder gaat dan de in het begrotingsakkoord 2013 afgesproken extramuralisering zzp 1 tot en met 3;

van mening dat dit een verstrekkende ontwikkeling is die goed onderbouwd moet zijn;

van mening dat maatwerk voor deze cliënten van het grootste belang is;

verzoekt de regering, de NZa om een advies te vragen over het extramuraliseren van de groepen zzp 4 en in overleg met cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgkantoren, gemeenten en woningcorporaties de mogelijkheden ten aanzien van deze extramuralisatie te onderzoeken en de Kamer hierover voor het voorjaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Otwin van Dijk

Naar boven