30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 272 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 22 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voornemen is om voor de zorgzwaartepakketten (zzp) 1, 2, 3 en 4 het woondeel niet meer te financieren (het zogenaamde scheiden van wonen en zorg);

van mening dat het voor mensen die nu met een zzp 1, 2, 3 of 4 intramurale zorg krijgen niet mag betekenen dat zij op straat worden gezet;

verzoekt de regering, te garanderen dat niemand op straat gezet wordt door de maatregel om het woondeel niet meer te vergoeden in de zpp's 1, 2, 3 en 4,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Naar boven