30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 271 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 22 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat inmiddels en veel te laat duidelijk wordt dat het extramuraliseren van zorgzwaartepakket 1 tot en met 4 leidt tot de sluiting van verzorgingshuizen;

constaterende dat verzorgingshuizen reeds in 2013 minder plaatsen vergoed krijgen en dat sluiting dreigt;

constaterende dat het gaat om voornamelijk hoogbejaarden van wie objectief is vast komen te staan dat ze niet meer zelfstandig kunnen wonen;

constaterende dat het extramuraliseren van zorgzwaartepakket 1 tot en met 4 ook betrekking heeft op beschermd wonen voor gehandicapten en mensen met een psychiatrische stoornis;

van mening dat het een beschaafd land onwaardig is om zo fors te bezuinigen op mensen die zo afhankelijk zijn dat ze het zelfstandig niet meer redden;

verzoekt de regering, af te zien van het extramuraliseren van zorgzwaartepakket 1 tot en met 4,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

Naar boven