Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201130597 nr. 171

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 171 MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN VENROOY-VAN ARK

Voorgesteld 30 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat veel instellingen hun bewoners rekeningen hebben gepresenteerd voor diensten en zaken waarvoor die bewoners op grond van hun AWBZ-verzekering recht hadden;

constaterende, dat de NZa het opportuun heeft geacht om geen van de beschikbare sanctionerende maatregelen op deze gevallen toe te passen;

overwegende, dat het vooruitzicht van een terechte en juist gerichte sanctie het presenteren van onterechte rekeningen zal helpen voorkomen;

verzoekt de regering om te bewerkstelligen dat er in geval van onterechte bijbetalingen voor AWBZ-verzekerde zorg altijd een sanctie richting de instelling plaatsvindt die het bestuur raakt en niet de bewoners,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

Venrooy-van Ark