Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730583 nr. 9

30 583
Wijziging van de Wet op de kansspelbelasting in verband met kansspelen via internet

nr. 9
AMENDEMENT VAN HET LID JULES KORTENHORST

Ontvangen 4 juni 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel I wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel Ia

Onze Minister van Financiën zendt binnen drie jaar na inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Deze aanpassing van de belasting op kansspelen ziet op een experiment onder de wet op de kansspelen voor kansspelen op het internet. Als onderdeel van de wijziging van de wet op de kansspelen is een evaluatie opgenomen binnen drie jaar. Middels dit amendement wordt ook het belastingregime over de kansspelen op het internet binnen diezelfde periode geëvalueerd.

Jules Kortenhorst