Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200930579 nr. 4

30 579
Voorstel van wet van het lid Huizinga-Heringa tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord en misdrijven tegen de menselijkheid met het oogmerk aan te zetten tot haat, discriminatie of geweld tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- en homoseksuele gerichtheid, of terwijl het vermoeden bestaat of redelijkerwijs moet bestaan dat daarmee een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid worden beledigd (strafbaarstelling negationisme)

nr. 4
BRIEF VAN HET LID VOORDEWIND

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 9 juli 2009

Hierbij deel ik u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van mevrouw Huizinga-Heringa de verdediging van het initiatiefvoorstel door mij zal worden voortgezet.

Voordewind