Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230573 nr. 92

30 573 Migratiebeleid

Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 januari 2012

Naar aanleiding van een bericht in het Algemeen Dagblad van heden met de titel «Barst in gedoogakkoord – Brussel negeert PVV-speerpunt voor strenger migratiebeleid» hecht ik eraan u een juiste voorstelling van zaken te geven. Het artikel suggereert ten onrechte dat de Europese Commissie zou hebben aangegeven de Nederlandse voorstellen in het kader van de richtlijn gezinshereniging niet serieus worden genomen.

Ik stel vast dat het krantenartikel is gebaseerd op mondelinge vragen die naar verluidt later deze week aan de Europese Commissie, in de persoon van Commissaris Malmström, zullen worden gesteld. De vragen zijn dus, anders dan het artikel suggereert, nog niet gesteld en dus evenmin door de Europese Commissie beantwoord.

De vraagsteller informeert of er andere lidstaten zijn die om aanpassing van de richtlijn gezinshereniging hebben verzocht. De Europese Commissie zal daar, evenmin als ik dat kan, in dit stadium een antwoord op kunnen geven. De Europese Commissie heeft een EU-brede consultatie gestart in de vorm van een Groenboek. De reactietermijn voor dit document, voor lidstaten en andere betrokkenen, is 1 maart 2012. Een woordvoerder van de Europese Commissie bevestigt dat Commissaris Malmström pas na die datum een standpunt zal innemen.

Uiterlijk begin volgende week ontvangt u een brief waarin ik aangeef op welke wijze ik doende ben draagvlak voor de Nederlandse voorstellen in het kader van het position paper «Nederlandse inzet EU migratiebeleid» te vinden en te creëren. Ook bied ik u bij deze gelegenheid de concept kabinetsreactie op het Groenboek Gezinshereniging aan.

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G. B. M. Leers