30 573
Migratiebeleid

nr. 21
MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN DIJSSELBLOEM

Voorgesteld 10 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat met de nota «Modern Migratiebeleid» de toelating van kennismigranten tot de Nederlandse arbeidsmarkt opnieuw wordt vereenvoudigd;

constaterende, dat ook andere OESO-lidstaten maatregelen nemen om meer kennismigranten aan te trekken;

verzoekt de regering een analyse te laten maken van de Nederlandse concurrentiekracht bij het werven van hoogopgeleide kennismigranten en bij deze analyse in ieder geval puntenstelsels, zoals dat van het Verenigd Koninkrijk, te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Dijsselbloem

Naar boven