Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330573 nr. 117

30 573 Migratiebeleid

Nr. 117 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juni 2013

Hierbij zend ik u een afschrift van de brief aan de Kinderombudsman met een eerste reactie op het vandaag uitgekomen rapport «Gezinshereniging, Beleid en uitvoering 2008–2013»1. Een reactie op dit rapport inclusief een reactie op de aanbevelingen volgt zo spoedig mogelijk.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer