Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230573 nr. 103

30 573 Migratiebeleid

Nr. 103 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 april 2012

De algemene commissie voor Immigratie en Asiel heeft mij op 4 april 2012 verzocht om de beantwoording van de brief van Köse Advocaten te Rotterdam inzake hun reactie op de uitspraak Raad van State m.b.t. visumplicht Turken.

Aangezien ik de informatie, die nodig is om de brief te kunnen beantwoorden, nog niet heb ontvangen, meld ik u dat ik uw commissie niet binnen de gestelde termijn van een afschrift van mijn antwoord kan voorzien.

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G. B. M. Leers