30 563 Groot project «Anders betalen voor mobiliteit»

Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 maart 2011

Met uw brief van 28 oktober 2010 (32216/2010D41591) heeft u mij verzocht om een eindevaluatie, zoals bedoeld in artikel 15 van de Regeling Grote Projecten1, op te stellen voor het project Anders Betalen voor Mobiliteit. Ik heb mij daarbij, naar aanleiding van uw suggestie in de brief, zoveel mogelijk gehouden aan artikel 16 van diezelfde regeling.

U treft de Eindevaluatie Anders Betalen voor Mobiliteit hierbij aan.2

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H.Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Kamerstuk 30 351, nr. 3.

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven