Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200830553 nr. 16

30 553
Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de verbetering van de mogelijkheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om onderzoek te doen naar en maatregelen te nemen tegen terroristische en andere gevaren met betrekking tot de nationale veiligheid alsmede enkele andere wijzigingen

nr. 16
NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRIFFITH C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER DE NRS. 12 EN 13

Ontvangen 12 oktober 2007

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In onderdeel G wordt aan artikel 17a een lid toegevoegd, luidende:

6. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

II

In onderdeel N wordt aan artikel 28 een lid toegevoegd, luidende:

9. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

III

In onderdeel O wordt aan artikel 29a een lid toegevoegd, luidende:

8. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

IV

In onderdeel O wordt aan artikel 29b een lid toegevoegd, luidende:

7. De voordracht voor een krachtens het vijfde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Dit amendement, ter vervanging van die onder de nummers 12 (Griffith) en 13 (Schinkelshoek) regelt dat concrete uitvoeringsregelingen op basis van de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal worden voorgelegd. Het betreft: – bestuursorganen (art. 17a) – communicatiediensten (art. 28) – financiële dienstenverlening en transportsector (art. 29 a, b)

Griffith

Schinkelshoek

Kuiken