Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200830553 nr. 14

30 553
Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de verbetering van de mogelijkheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om onderzoek te doen naar en maatregelen te nemen tegen terroristische en andere gevaren met betrekking tot de nationale veiligheid alsmede enkele andere wijzigingen

nr. 14
MOTIE VAN HET LID VAN RAAK

Voorgesteld 4 oktober 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een basaal overzicht van het aantal bevragingen van digitale databestanden ontbreekt;

van mening, dat een dergelijk overzicht van nut kan zijn bij de beoordeling van de activiteiten van de inlichtingendiensten;

verzoekt de regering in het jaarverslag van de AIVD een overzicht te laten opnemen van het aantal bevragingen van digitale databestanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak