30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand

Nr. 185 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juli 2015

Ik constateer dat de motie Van Weyenberg (D66) onder Kamerstuk 30 545, nr. 164, ingediend tijdens het VAO WWB-onderwerpen en de participatiewet van woensdag 1 juli jl. is aangepast. Ik kan de aangepaste motie aan het oordeel van uw Kamer laten (Handelingen II 2014/15, nr. 103).

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Naar boven