Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530545 nr. 172

30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand

Nr. 172 MOTIE VAN HET LID PIETER HEERMA

Voorgesteld 1 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat loonkostensubsidie binnen de Participatiewet tot doel heeft betere arbeidsmarktkansen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;

overwegende dat het doelgroepenregister hetzelfde doel zou moeten dienen;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe het doelgroepenregister opengesteld kan worden voor mensen die werken met een, door een gevalideerd loonwaarde systeem gemeten, beperkte loonwaarde,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Heerma