Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330545 nr. 126

30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand

Nr. 126 MOTIE VAN HET LID POTTERS

Voorgesteld 13 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat conform de wet mensen die zich onttrekken aan een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel hun socialezekerheidsrechten verliezen;

constaterende dat, ondanks een maandelijkse rapportage van het Inlichtingenbureau, het nog steeds kan voorkomen dat voortvluchtige criminelen onterecht een bijstandsuitkering ontvangen;

van mening dat het onacceptabel is dat gemeenten bijstandsuitkeringen verstrekken aan voortvluchtige criminelen;

verzoekt de regering, gemeenten wekelijks, of in ieder geval meerdere keren per maand, gebruik te laten maken van een rapportage van het Inlichtingenbureau waardoor gemeenten sneller in staat zijn om de uitkeringen van voorvluchtige criminelen stop te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Potters