Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630544 nr. 5

30 544
Wijziging van de Kadasterwet, de Organisatiewet Kadaster en enige andere wetten in verband met de aanwijzing van de kadastrale registratie, de kadastrale kaart en het geografisch bestand tot basisregistraties en enkele andere wijzigingen (Wet basisregistraties kadaster en topografie)

nr. 5
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 31 mei 2006

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel I, onderdeel A, worden in artikel 1, eerste lid, de begripsomschrijvingen «catalogus basisregistratie topografie» en «geografisch gegeven» elk op een nieuwe regel geplaatst.

II

In artikel I, onderdeel H, wordt in artikel 7s, tweede lid, onder b, de zinsnede beginnend met «kan de Dienst dat gegeven» op een nieuwe regel geplaatst.