Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330538 nr. 13

30 538 Voorstel van wet van de leden Recourt, Smilde en Schouten tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers

Nr. 13 BRIEF VAN HET LID RECOURT

Ontvangen 8 oktober 2012

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hierbij deel ik u mede dat in verband met het vertrek van het lid Smilde uit de Kamer en vervanging van het lid Schouten bij de verdediging van het initiatiefvoorstel, de verdediging van het initiatiefvoorstel door mijzelf en de leden Oskam en Segers zal worden voortgezet.

Recourt