Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730537 nr. 13

30 537
Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het vaststellen van nadere bepalingen over het gebruik van nummers ter bescherming van de consument

nr. 13
MOTIE VAN HET LID HESSELS C.S.

Voorgesteld 16 januari 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat consumenten vaak geconfronteerd worden met lange betaalde wachttijden alvorens zij daadwerkelijk contact krijgen met betaalde telefonische service- en informatienummers;

overwegende, dat de lucratieve wachttijden geen stimulans zijn voor de desbetreffende nummergebruikers om deze wachttijden te verkorten en de dienstverlening aan de consument te verbeteren;

verzoekt de regering binnen drie maanden een voorstel aan de Kamer te doen teneinde bij of krachtens de wet te regelen dat bij betaalde telefonische service- en informatienummers slechts kosten in rekening gebracht mogen worden voor de tijd dat er daadwerkelijk contact is met de desbetreffende dienst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hessels

Aptroot

Van Dam