Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201030536 nr. 121

30 536 Regels inzake de volledige liberalisering van de postmarkt en de garantie van de universele postdienstverlening (Postwet 20..)

Nr. 121 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S.

Voorgesteld 1 juli 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat reeds geruime tijd ernstige klachten van personeelsleden van TNT wat betreft de wijze van omgang door leidinggevenden binnen het bedrijf met ondergeschikten de ronde doen;

constaterende, dat er aanwijzingen zijn dat regels en normen voor het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting worden overtreden;

verzoekt de regering de Arbeidsinspectie te vragen om een onderzoek in te stellen naar de werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting van werknemers bij TNT-vestigingen in, in ieder geval, sorteercentra/vbg in Rotterdam, Zaltbommel, Haarlem en Bilthoven en de maatregelen die de directie neemt om deze belasting te voorkomen, en de Kamer over de uitkomsten van dit onderzoek te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen

Van Vliet

Van Gent