Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200930536 nr. 107

30 536
Regels inzake de volledige liberalisering van de postmarkt en de garantie van de universele postdienstverlening (Postwet 20..)

nr. 107
BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juli 2009

Het lid Gesthuizen (SP) heeft heden bij de Regeling van werkzaamheden gevraagd om een brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Economische Zaken over de door TNT aangekondigde verdwijning op den duur van 11 000 banen van postsorteerders en postbezorgers.

Mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken wil ik gaarne aan dit verzoek voldoen. Zoals ik ook in de brief van 16 juni jl. (kamerstukken II, 2008/09, 30 536, nr. 106) over de arbeidsverhoudingen bij TNT heb aangegeven past mij enige afstand, omdat het, hoe pijnlijk de aankondiging ook is, om een bedrijfsinterne aangelegenheid gaat.

Het principeakkoord over de cao TNT-productie is zoals u weet van tafel. TNT Post ziet zich genoodzaakt door de volumedaling – die wordt versterkt door de huidige economische situatie – te komen tot een drastische reorganisatie. Hoe deze verder precies vorm gaat krijgen is onderwerp van overleg tussen de directie van TNT Post, de vakbonden en de OR.

TNT kondigde vandaag aan dat binnen 1 tot 3 jaar 11 000 arbeidsplaatsen zullen vervallen en ziet ondanks de voortdurende inzet op mobiliteitsprogramma’s gedwongen ontslagen als onvermijdelijk. Van de kant van het kabinet zullen we bezien op welke wijze de mobiliteitscentra van UWV ondersteuning kunnen bieden om de gevolgen van de reorganisatie zo goed mogelijk op te vangen.

Ik begrijp de zorgen van de Kamer over de ontwikkeling en hoewel dit een bedrijfsinterne aangelegenheid blijft zal ik uw Kamer van de ontwikkelingen op de hoogte blijven houden.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner