Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200930536 nr. 104

30 536
Regels inzake de volledige liberalisering van de postmarkt en de garantie van de universele postdienstverlening (Postwet 20..)

nr. 104
MOTIE VAN DE LEDEN GESTHUIZEN EN BRINKMAN

Voorgesteld 8 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat de Nederlandse overheid met haar besluit, de postmarkt te liberaliseren voor de Europese troepen uit marcheert;

constaterende, dat – mede gezien de discussies over de btw in Duitsland en de twijfelachtige voortgang in andere landen – hier niet of nauwelijks sprake van is;

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat buitenlandse postbedrijven en hun zusters die in eigen land profiteren van exclusief voor hen geldende voordelen, niet in Nederland poststukken onder de 50 gram kunnen bezorgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen

Brinkman