Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200930536 nr. 103

30 536
Regels inzake de volledige liberalisering van de postmarkt en de garantie van de universele postdienstverlening (Postwet 20..)

nr. 103
MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN

Voorgesteld 8 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat door het kabinet belang wordt gehecht aan fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden;

overwegende, dat hier in de postmarkt – zoals aangetoond door de Arbeidsinspectie – niet aan wordt voldaan, mede door de Overeenkomsten van Opdracht;

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat het stukloon binnen afzienbare tijd volkomen verdwijnt van de postmarkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen