Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630532 nr. 17

30 532
Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met vereenvoudiging van die wet

nr. 17
MOTIE VAN HET LID RAMBOCUS

Voorgesteld 6 september 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een aantal werknemers op basis van bestaand overgangsrecht al jarenlang naar volle tevredenheid permanente nachtarbeid verricht;

voorts constaterende, dat de regering voornemens is, dit overgangsrecht te schrappen;

overwegende, dat deze steeds kleiner wordende groep werknemers graag uitsluitend nachtarbeid wil blijven verrichten en dat deze zich niet in staat voelt, na zo veel jaren permanente nachtdiensten te verruilen voor wisselende dag- en nachtdiensten;

verzoekt de regering af te zien van het voornemen om dit overgangsrecht te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rambocus