Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630532 nr. 16

30 532
Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met vereenvoudiging van die wet

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID RAMBOCUS C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 101

Ontvangen 6 september 2006

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel J, vervalt artikel 5:6, vierde lid.

Toelichting

De zondag dient in beginsel een rustdag te blijven. Er is inmiddels ruimte genoeg, om indien nodig op zondag te werken. Om die ruimte nóg groter te maken, door het mogelijk te maken om bij collectieve regeling af te spreken dat werknemers slechts aanspraak kunnen maken op minder dan 13 vrije zondagen, maakt inbreuk op het rustdag-beginsel van de zondag. Deze mogelijkheid dient dan ook te worden geschrapt uit het wetsvoorstel.

Rambocus

Van der Vlies

Huizinga-Heringa


XNoot
1

Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening.