Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630532 nr. 15

30 532
Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met vereenvoudiging van die wet

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID VAN BOMMEL

Ontvangen 6 september 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel J, wordt aan artikel 5:7 een lid toegevoegd, luidende:

5. De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer uitsluitend gedurende meer dan 45 uren per week arbeid verricht, indien hij daarmee instemt.

Toelichting

Dit amendement beoogt dat een werknemer een arbeidstijd van langer dan 45 uur per week zonder opgaaf van redenen kan weigeren. De ruime normen in de wet maken het noodzakelijk dat het individuele recht van de werknemer wordt versterkt.

Van Bommel