30 517
Evaluatie van hoofdstuk 13 van de Telecommunicatiewet

nr. 18
MOTIE VAN HET LID GERKENS C.S.

Voorgesteld 27 januari 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Kamer geen goed beeld heeft van hoe vaak telefoons in Nederland worden getapt, omdat het aantal maal dat veiligheidsdiensten een telefoontap plaatsen niet openbaar wordt gemaakt;

van mening, dat het argument dat het openbaar maken van de kwantitatieve tapstatistieken zicht biedt op de werkwijze van de Militaire Inlichtingenen Veiligheidsdienst en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst niet overtuigend is;

verzoekt de regering de kwantitatieve tapstatistieken van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst openbaar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerkens

Teeven

Azough

Naar boven