Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2009-2010
Kamerstuk 30517 nr. 15

Gepubliceerd op 14 november 2009
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier30 517
Evaluatie van hoofdstuk 13 van de Telecommunicatiewet

nr. 15
BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 november 2009

Bij brief van 2 september 2009 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 30 517, nr. 13) heb ik u de tapstatistieken over 2008 doen toekomen. In tegenstelling tot het gebruik de statistieken jaarlijks toe te zenden, doe ik u thans de tapstatistieken over de eerste helft van het jaar 2009 toekomen. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de statistieken gegenereerd zijn naar aanleiding van een WOB verzoek aan het KLPD. Daarnaast kan deze informatie dienen als input voor het AO tapstatistieken op 26 november aanstaande.

De Unit Landelijke Interceptie van het Korps landelijke politiediensten verzorgt de interceptie voor alle politiekorpsen, de Bijzondere Opsporingsdiensten en de Koninklijke Marechaussee en fungeert sinds medio 2007 als enig aanspreekpunt voor interceptie van telecommunicatie ten behoeve van de opsporing.

In de eerste helft van het jaar 2009 is op 13 223 telefoonnummers een bevel tot aftappen afgegeven door het Openbaar Ministerie. Hiervan betrof het in 80% een tap op een mobiele telefoon en in 20% een tap op een vaste telefoonaansluiting. In de betreffende periode liepen er dagelijks gemiddeld 2254 taps.

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl