30 498
Beleidsvrijheid en specifieke uitkeringen

nr. 1
BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 23 maart 2006

Hierbij bieden wij u aan het op 17 maart 2006 door ons vastgestelde rapport «Beleidsvrijheid en specifieke uitkeringen».

Algemene Rekenkamer

drs. Saskia J. Stuiveling,

president

Jhr. mr. W.M. de Brauw,

secretaris

Naar boven