Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201130492 nr. 47

30 492 Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en dwangbehandeling)

Nr. 47 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S.

Voorgesteld 24 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de technische ontwikkelingen op het gebied van e-health snel vorderen en in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van e-health en online hulp;

overwegende, dat bekostiging van (anonieme) online hulp of e-health onvoldoende wettelijk en financieel geborgd is, zoals ook blijkt bij 113Online, en dat een belangrijk initiatief als 113Online ook vanaf 2012 de kans moet hebben om door te gaan;

verzoekt de regering voor de zomer te komen met een landelijke e-health uitvoeringsagenda waarbij in ieder geval oplossingen worden voorgesteld voor de bekostiging en wettelijke borging van (anonieme) e-health en online hulplijnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Voortman

Dijkstra

Kuiken