Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201130492 nr. 46

30 492 Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en dwangbehandeling)

Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN LEIJTEN

Voorgesteld 24 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een suïcide of poging tot suïcide in een ggz-instelling niet altijd hoeft te wijzen op tekortschietende zorg;

overwegende, dat er echter situaties denkbaar zijn waarin tekortschietende zorg wel degelijk een rol heeft gespeeld;

overwegende, dat de beoordeling of een suïcide komt door tekortschietende zorg niet alleen bij de zorginstelling dient te liggen, maar ook bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg;

spreekt uit dat de regering vanuit het voorzorgprincipe dient af te zien van de voorgenomen wijziging per 1 april 2011 in de meldingenprocedure suïcides en suïcidepogingen met ernstig letsel aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Leijten