Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201830486 nr. 20

30 486 Evaluatie Embryowet

Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 september 2018

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Embryowet in 2002, hebben de betrokken beroepsgroepen in 2003 een Modelreglement Embryowet opgesteld. Dit Modelreglement biedt praktische handvatten voor de uitvoering van de wet.

Sinds 2003 is er veel veranderd in de praktijk van de fertiliteitszorg en de technologieën ter ondersteuning daarvan. Zo is het chirurgisch verkrijgen van zaadcellen uit de testis of bijbal een reguliere behandeling geworden en heeft nieuwe technologie cryopreservatie van eicellen mogelijk gemaakt, resulterend in drie eicelbanken in Nederland. Het Modelreglement uit 2003 was op onderdelen dan ook verouderd of onvolledig. Op verzoek van mijn ambtsvoorganger hebben de betrokken beroepsgroepen, de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Vereniging voor Klinische Embryologie (KLEM), het Modelreglement herzien. Hierbij stuur ik u, zoals eerder toegezegd, het Modelreglement Embryowet (2018) toe1.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl