Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201830486 nr. 19

30 486 Evaluatie Embryowet

34 990 Medische ethiek

Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 augustus 2018

Conform mijn toezegging daartoe in de nota medische ethiek van 6 juli 2018 (Kamerstuk 34 990, nr. 1), bied ik u hierbij ter informatie aan het bijgevoegde nader rapport1 (Stcrt. 2018, nr. 42606) strekkende tot het niet indienen van het door mijn ambtsvoorganger voorbereide voorstel van wet, houdende wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op het speciaal tot stand brengen van embryo’s voor onderzoek en enkele andere wijzigingen naar aanleiding van de tweede wetsevaluatie.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl