Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730483 nr. 12

30 483
Wijziging van de Wet milieubeheer en enige andere daarmee verband houdende wetten (modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingen)

nr. 12
MOTIE VAN HET LID DE KROM

Voorgesteld 12 oktober 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het uitgangspunt is dat de overheid erop kan vertrouwen dat bedrijven zich aan alle wettelijke normen houden, tenzij het tegendeel is bewezen;

overwegende, dat de voorgestelde onderzoeksverplichtingen voor energie, zwerfafvalmanagement en vervoersmanagement in het Activiteitenbesluit overbodig en betuttelend zijn en bovendien de lasten verzwaren;

verzoekt de regering om deze verplichtingen uit het Activiteitenbesluit te verwijderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Krom