Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330481 nr. 10

30 481 Rapportage uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 mei 2013

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, een samenvatting van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het jaar 2012, een overzicht van de stand van zaken betreffende de tenuitvoerlegging van uitspraken, alsmede cijfermateriaal betrekking hebbend op Nederlandse zaken voor het Hof en overige relevante informatie1.

De minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer