Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630463 nr. 4

30 463
Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (periodieke registratie)

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 7 maart 2006

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In artikel I, onderdeel B, punt 2, wordt aan het eind van onderdeel c de puntkomma vervangen door een punt.