30 436
Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de invoering van een lichte adviestoevoeging, alsmede de regeling van de vergoeding van mediation

nr. 9
MOTIE VAN HET LID DE WIT

Voorgesteld 13 september 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de grenzen van het fiscaal jaarinkomen op grond waarvan een toevoeging van een advocaat kan worden verkregen te laag zijn om in het bijzonder voor de middeninkomens een goede waarborging van de toegang tot de rechter te garanderen;

overwegende, dat een verhoging van de grenzen van de hoogste inkomenscategorieën met 10% een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van dit probleem;

van mening, dat ook deze groep een beroep moet kunnen doen op de gefinancierde rechtshulp;

verzoekt de regering de grenzen van de hoogste inkomenscategorieën van het fiscaal jaarinkomen op grond waarvan een toevoeging van een advocaat kan worden verkregen zowel voor alleenstaanden als voor gehuwden/samenwonenden/eenoudergezinnen met 10% te verhogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Wit

Naar boven