30 436
Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de invoering van een lichte adviestoevoeging, alsmede de regeling van de vergoeding van mediation

nr. 10
MOTIE VAN HET LID DE WIT

Voorgesteld 13 september 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat rechtzoekenden met zakelijke vorderingen niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand;

overwegende, dat er gevallen kunnen zijn waarin dit wel wenselijk is, zoals bij resterende zakelijke vorderingen na een faillissement;

van mening, dat het in deze gevallen mogelijk moet worden, een beroep te doen op de gefinancierde rechtsbijstand;

verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken om gefinancierde rechtsbijstand mogelijk te maken voor zakelijke vorderingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Wit

Naar boven