30 435
Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een doeltreffender rechtsmiddel tegen niet tijdig beslissen door bestuursorganen (Wet beroep bij niet tijdig beslissen)

nr. 7
BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 augustus 2009

Door de aanvaarding door uw Kamer van het amendement-Fierens/Van Schijndel (29 934, nr. 16) is het wetsvoorstel beroep bij niet tijdig beslissen (30 435) geïncorporeerd in het wetsvoorstel dwangsom bij niet tijdig beslissen (29 934).

Daartoe gemachtigd door de Koningin trek ik wetsvoorstel 30 435 hierbij in.

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven