30 420 Emancipatiebeleid

Nr. 357 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 februari 2021

Hierbij zend ik u de Opbrengstenbrief Emancipatie 2017–20211. De rapportage wordt weergegeven via de volgende webpagina:

https://www.emancipatie2017-2021.nl/

Op de webpagina is te zien welke stappen zijn gezet binnen het emancipatiebeleid tijdens de afgelopen kabinetsperiode.

Naast de opbrengstenbrief, stuur ik u ook de procesevaluatie van de samenwerking met de allianties emancipatiebeleid door het Verwey-Jonker Instituut, de literatuurstudie van Atria naar financiële afhankelijkheid en huiselijk geweld, en het onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van transgender personen van SEOR2.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven