Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202130420 nr. 342

30 420 Emancipatiebeleid

Nr. 342 MOTIE VAN DE LEDEN EL YASSINI EN REGTERSCHOT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de motie-Regterschot/El Yassini vroeg om inzichtelijk te maken of en hoeveel zelfredzame personen oneigenlijk gebruikmaken van de maatschappelijke opvang, de bijbehorende te treffen maatregelen en om daarnaast deze resultaten te betrekken bij een verbeterplan voor de opvang van lhbti-jongeren;

constaterende dat dit enkel heeft geleid tot een uitvraag bij gemeenten over de registratie van niet-zelfredzame personen en dat er dus geen enkele verbetering is van de positie van dakloze lhbti-jongeren in Nederland;

van mening dat dakloze lhbti-jongeren specifiek binnen de groep dak- en thuislozen maatwerk verdienen en dat het onacceptabel is dat we deze groep nog een winter letterlijk in de kou laten staan;

verzoekt het kabinet, om nog voor het kerstreces 2020 de uitwerking van de eerdere motie af te ronden en in samenwerking met Nederlandse gemeentes een plan van aanpak te maken zodat dak- en thuisloze lhbti-jongeren op een veilige opvanglocatie kunnen rekenen, zodat ze in ieder geval met de kerst niet buiten staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Yassini

Regterschot