Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201930420 nr. 320

30 420 Emancipatiebeleid

Nr. 320 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID YESILGÖZ-ZEGERIUS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 311

Voorgesteld 28 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door journalistiek onderzoek is gebleken dat in Nederland binnen verschillende geloofsgemeenschappen zogenaamde «homogenezingen» aangeboden en uitgevoerd worden,

overwegende dat deze onverteerbare handelingen vooral toegepast lijken te worden op jongeren die hun seksualiteit aan het ontdekken zijn en zich in een kwetsbare positie bevinden,

overwegende dat dergelijke handelingen tot fysieke en psychische schade kunnen leiden en derhalve in verschillende Europese landen al verboden zijn,

spreekt uit dat in Nederland iedereen in vrijheid zichzelf moet kunnen zijn en mag houden van wie hij of zij wil,

verzoekt de regering, met een wetsvoorstel te komen met als doel een ieder die de homoseksuele gerichtheid (inclusief biseksualiteit) of genderidentiteit van een ander probeert te veranderen, te onderdrukken of uit te wissen, te bestraffen, met specifiek aandacht voor jongeren en kwetsbare personen

en gaat over tot de orde van de dag

Yesilgöz-Zegerius

Bergkamp

Van den Hul

Özütok