Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201630420 nr. 240

30 420 Emancipatiebeleid

Nr. 240 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN PIA DIJKSTRA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 239

Voorgesteld 1 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er verschillende gedocumenteerde gevallen zijn van asielzoekers die in de (nood)opvanglocaties te maken krijgen met discriminatoire pesterijen en bedreigingen;

overwegende, dat de regering heeft gesteld dat het «in een acute noodsituatie natuurlijk denkbaar» is dat LHBT-asielzoekers, christenen en andere kwetsbare individuen apart en veilig worden opgevangen;

verzoekt de regering, daadwerkelijk invulling te geven aan deze mogelijkheid van aparte, veilige opvang voor LHBT’s, christenen en andere kwetsbare individuen, wanneer blijkt dat hun veiligheid niet gegarandeerd kan worden, en de Kamer, voor de zomer 2016, over deze invulling te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag,

Bergkamp

Pia Dijkstra