Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201630420 nr. 236

30 420 Emancipatiebeleid

Nr. 236 MOTIE VAN HET LID VAN MILTENBURG

Voorgesteld 17 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de verworvenheden van de emancipatie, zoals het recht voor vrouwen om te studeren, het recht om te blijven werken na je huwelijk, het recht om zonder toestemming van je partner te scheiden, het recht om uit je kerk te stappen en het recht op bescherming door de overheid als je man je in elkaar slaat, in toenemende mate onder druk staan;

van mening dat het onderdeel is van het emancipatiebeleid om verworvenheden actief te benoemen en te verdedigen;

van mening dat de Minister in haar eigen brief over de voortgang van het emancipatiebeleid stelt dat met de huidige migratiestromen de urgentie om onze collectieve normen en waarden uit te dragen groter is dan ooit;

verzoekt de regering, voor 1 mei van dit jaar te komen met een plan waarin ze de wijze waarop ze onze normen en waarden uitdraagt, omzet in concrete actiepunten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Miltenburg