Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201630420 nr. 231

30 420 Emancipatiebeleid

Nr. 231 MOTIE VAN HET LID YÜCEL

Voorgesteld 17 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat versnelling in het bereiken van het wettelijk streefcijfer is geboden;

constaterende dat daartoe gedegen inzicht in de voortgang van het bereiken van het wettelijk streefcijfer nodig is;

constaterende dat inzicht nodig is in verschillen tussen bedrijven: welke doen het goed (de goede voorbeelden) en bij welke bedrijven blijft voortgang nog uit?;

constaterende dat de regering de reikwijdte van het streefcijfer wil uitbreiden naar de publieke sector;

constaterende dat in jaarverslagen terug te vinden is of zou moeten zijn of en welke inspanningen bedrijven verrichten;

verzoekt de regering om, onderzoek te doen naar de voortgang van het bereiken van het wettelijk streefcijfer bij bedrijven, waarbij ingegaan wordt op:

  • de feitelijke stijging van het aandeel vrouwen in de top van zowel de bedrijven onder de Wet bestuur en toezicht als de publieke sector;

  • het aandeel bedrijven dat voortgang boekt en de aard van hun aanpak;

  • het aandeel bedrijven waar voortgang uitblijft;

  • een analyse van de jaarverslagen op het punt van diversiteit;

verzoekt de regering, dit onderzoek uiterlijk najaar 2016 aan de Tweede Kamer aan te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Yücel