Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530420 nr. 226

30 420 Emancipatiebeleid

Nr. 226 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN PIA DIJKSTRA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 215

Voorgesteld 1 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het registreren van geslacht in sommige gevallen een automatisme is, zonder dat dit een duidelijk doel dient;

constaterende dat voor transgenders en mensen met een intersekse-conditie of DSD de geslachtsregistratie tot vervelende situaties kan leiden;

verzoekt de regering om in het aangekondigde overheidsbrede onderzoek op te nemen waar sekseregistratie nu al probleemloos afgeschaft kan worden en hoe de overheid in het vervolg anders om kan gaan met sekseregistratie bij beleidsvorming en in de uitvoering, bijvoorbeeld door onderscheid te maken tussen enerzijds registratie van sekse en anderzijds het gebruik van dit gegeven op pasjes en (digitale) formulieren;

verzoekt de regering tevens, in het overheidsbrede onderzoek op te nemen hoe dit nieuwe uitgangspunt kan worden uitgedragen richting zelfstandig bestuursorganen, agentschappen en staatsdeelnemingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Pia Dijkstra