Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201030417 nr. 7

30 417
Voorstel van wet van de leden Hamer, Jasper van Dijk, Dibi en Pechtold houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Algemene wet gelijke behandeling inzake toelating tot onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers (regeling toelatingsrecht onderwijs)

nr. 7
BRIEF VAN HET LID HAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Ontvangen 10 maart 2010

Hierbij geef ik u kennis van een wijziging onder de initiatiefnemers. Het voorstel zal in het vervolg worden verdedigd door – in volgorde – de leden Hamer, Jasper van Dijk, Dibi, Van der Ham en Kraneveldt-van der Veen.

Hamer