Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530417 nr. 10

30 417 Voorstel van wet van de leden Hamer, Jasper van Dijk, Dibi, Van der Ham en Kraneveldt-van der Veen houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Algemene wet gelijke behandeling inzake toelating tot onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers (regeling toelatingsrecht onderwijs)

Nr. 10 BRIEF VAN HET LID YPMA

Ontvangen 30 september 2014

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hierbij deel ik u mede dat naar aanleiding van het vertrek uit de Kamer van de leden Hamer, Dibi, Van der Ham en Kraneveldt-van der Veen het voorstel in het vervolg zal worden verdedigd door – in volgorde van ondertekening – mijzelf en de leden Jasper van Dijk, Klaver en Van Meenen.

Ypma