Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730413 nr. 74

30 413
Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet)

nr. 74
MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 21 september 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Europese Commissie bezig is met het opstellen van een Europese richtlijn over de overdraagbaarheid van aanvullende pensioenen (portabilityrichtlijn);

overwegende, dat deze richtlijn niet de oplossing biedt voor werknemers die in meerdere landen pensioenrechten opbouwen;

voorts overwegende, dat pensioenen ten principale geregeld moeten worden op het niveau van de lidstaten en in Nederland in het bijzonder een zaak zijn van sociale partners;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat de Europese Unie niet overgaat tot een communautair geregelde opzet van de overdraagbaarheid van Europese pensioenen binnen de Unie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Bibi de Vries

Depla